×
 • Ana Sayfa
 • Tekstil Enerji Sağlık Tarım İK İletişim ENG

  YENİLENEBİLİR ENERJİ

  Doğa’nın ekolojik dengesini koruyalım.

  Can Enerji Entegre Elektrik Üretim A.Ş. 02.04.2004 tarihinde kurulmuştur. Aynı yıl içinde EPDK’ na başvuruda bulunmuş ve 25.11.2004 tarihi itibariyle Tekirdağ ili Ergene İlçesi Ulaş Mevkii’ nde 56,28 MW’ lık doğal gazlı kojenerasyon tesisi olarak üretim lisansı almıştır.

  Can Enerji Çorlu Kojenerasyon tesislerinin ülkenin elektrik enerjisine katkısı yıllık 400.000.000 kWh civarında olmaktadır.

  2010 yılında Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesinde kurulmuş olan Kombine Çevrim Kojenarasyon tesisimiz ise 47,54 MW’ lık kapasite ile yılda 300.000.000 kWh’ lik üretim yapmak suretiyle devreye alınmıştır.

  Şirketimiz termik enerji üretiminin yanında RES santralleri kurmak üzere yapılan başvurular sonucunda, Bilecik ili Bozüyük İlçesi’ nde 39 MW’ lık Metristepe RES santralinin lisansını 17.01.2008 da almıştır. Metristepe RES tesisimiz Mart-2012’ de işletime alınmıştır. Tesiste 16 adet N 100/2500 2,5 MW Rüzgar Türbini bulunmaktadır. Bu tesisimiz için 2013 yılında 12,5 MW ilave kapasite artışı için EPDK’ ya başvurulmuştur. Konuyla ilgili olarak olumlu görüş alınmış olup çalışmalar halen devam etmektedir. 2016 yılında devreye alınması planlanan ilave kapasite ile yıllık 110.000.000 kWh olan enerji üretimimizin 150.000.000 kWH’ e çıkması planlanmaktadır.

  Metristepe RES santralimizden üretilen yenilenebilir elektrik enerjisinin katkısı ile kojenerasyon santrallerinden üretilen termik enerjinin üretim maliyetinde paçal olarak önemli bir düşüş sağlanmaktadır. Şirketin en önemli politikası enerji üretiminde sürekli, kesintisiz, kaliteli ve ucuz üretim sağlayarak ülke kalkınmasına katkıda bulunmaktır.Bu katkı içinde en önemli etken yerli kaynakların kullanımıdır. Bu şekilde yurt dışına ödenecek döviz miktarında azalma sağlanmış olacaktır.

  Can Enerji Üretim;

  - Doğalgaz Motorlu Çorlu TES Tesisi 56,28 MW
  - Doğalgaz Motorlu Tekirdağ TES Tesisi 47,54 MW
  - Rüzgar gücü ile çalışan Metristepe RES Tesisi 39 MW (+ 12,5 MW ilave kapasite)
  mevcut ve planlanan kapasite ile hizmet vermek suretiyle toplam kurulu gücünü ~ 250 MWh’ lara çıkarmayı hedeflemektedir.

  Üretim faaliyetlerimizin yanı sıra, elektrik sektörünün toptan satış alanında faaliyet göstermek üzere, Can Enerji Toptan Elektrik Ticaret A.Ş. 17.08.2007 tarihinde kurulmuş olup, 01.05.2008 tarihinde EPDK’ dan “Toptan Satış Lisansı” nı almıştır.

  Can Enerji Toptan Elektrik Ticaret A.Ş. piyasa düzenlemeleri dahilinde elektrik enerjisi ve/veya kapasite ticareti yapmakta ve toptan satışın yanı sıra tedarik ettiği elektriği doğrudan serbest tüketicilere de satabilmektedir. Elektrik enerjisi ithalatının ve ihracatının yapılmasına yönelik tüm olanaklar da Toptan Satış Lisansı kapsamında değerlendirilmektedir.

  Can Enerji Toptan Elektrik Ticaret A.Ş. temel olarak müşteri odaklı bir satış ve pazarlama faaliyeti gerçekleştirmekte, müşterilerinin tercih ettiği bir tedarikçi olmak adına bir taraftan müşterilerinin beklentilerini mümkün olan en üst düzeyde karşılayacak kalitede hizmet sunarken diğer taraftan da müşterileri ile paylaşıma dayalı yaklaşımlar oluşturarak sistem ve süreçlerini bu doğrultuda geliştirmektedir.

  Bu anlamda şirket ilk ticari faaliyetlerine Ağustos-2008’ de başlamış olup günümüze kadar ki süreç içerisinde portföyüne ülke genelinde çok önemli tüketicileri dahil etmiş olup her geçen gün portföyünü daha da güçlendirmektedir.

  Can Enerji Toptan Elektrik Ticaret A.Ş. elektrik enerjisi ticari faaliyetlerinin yanı sıra, grup şirketlerine danışmanlık hizmeti vermektedir. Şirket, dengeleme piyasasındaki operasyonları, santrallerin üretim optimizasyonları ve müşteri ilişkileri yönetimi konularında Can Enerji Toptan Elektrik Ticaret A.Ş., Can Enerji Entegre Elektrik Üretim A.Ş.’ ye danışmanlık sunmaktadır.

  Uzun dönemde güvenilir ve uygun maliyetli doğal gaz veya olası diğer yakıtların arzını sağlamak amacı ile mevcut ve yeni santrallerin doğal gaz ve olası diğer yakıt tedarik sözleşmelerinin yapılması, orta ve uzun vade için yakıt tedarik stratejilerinin oluşturulması, yakıt optimizasyon sistemlerinin kurulması ve buna yönelik risklerin yönetilmesi konusunda da Enerji Grubu şirketlerine danışmanlık hizmeti vermektedir.